Pris på hjärtstartare - referens

Vi skaffade hjärtstartare till våra större kontor och utbildar all vår personal i hjärt-lungräddning.

– Thomas Petersson, VD på Euro Accident

När du jämför pris på hjärtstartare ska du tänka på att räkna med tillbehör och garantitider för hjärtstartaren och tillbehören och räkna på driftskostnaden också.


Pris på hjärtstartare

Det är många som undrar vad en hjärtstartare kostar och vill veta vad man får betala om man ska utrusta kontoret, bostaden eller idrottsföreningen. Priserna på de olika hjärtstartare som finns på marknaden beror först och främst på hjärtstartarnas egenskaper.

Om du inte vill köpa kan du i stället hyra hjärtstartare. Då har du möjlighet att betala en lägre avgift i månaden i stället för en stor engångskostnad. Vi säljer och hyr ut två olika hjärtstartare; Lifepak CR2 och Lifepak CR Plus.

Pris på hjärtstartare


Viktiga egenskaper

Det finns egenskaper som är bra att jämföra och kontrollera för den hjärtstartare man är intresserad av.  Precis som med så mycket annat så påverkar funktionaliteten priset och priset kan i sig påverka kvalitén på produkten. Några av de egenskaper som kan påverka priset är:

  • Metronom, även kallad takthållare. En metronom hjälper livräddaren att hålla takten vid bröstkompressionerna. Man skall hålla en takt av 100-120 kompressioner per minut. Om hjärtstartaren saknar  metronom kan man tänka på Bee Gees låt - Stayin' Alive för att få hjälp att hålla rätt takt.
  • Adaptiv metronom. Om en hjärtstartare har en adaptiv metronom, det vill säga adaptiv takthållare, kommer hjärtstartaren hjälpa användaren att reglera takten successivt, uppåt eller nedåt. 
  • HLR stöd. Med ett HLR stöd kan hjärtstartaren mäta kvalitén på bröstkompressionerna och hjälpa livräddaren att göra rätt. Lifepak CR2 har en inbyggd sensor i elektrodparet som mäter hur djupt man kommer ner när man gör bröstkompressionerna. Man ska trycka 5-6 centimeter för att göra rätt. Trycker man för löst säger hjärtstartaren till att man ska trycka hårdare tills man kommer ner på rätt djup.
  • IP klass. Med IP klass menas hur väl hjärtstartaren står emot smuts och väta och skrivs ut med två siffror, ju högre desto bättre. Den första siffran motsvarar täthet mot smuts, den andra siffran mot väta.
  • Driftskostnad. Till denna parameter tar man hänsyn till kostnader som kan uppstå under en 10-årsperiod, såsom byte av batteri och elektroder. Av våra hjärtstartare har Zoll AED Plus lägst driftskostnad. Gör gärna en kalkyl när du ska räkna ut det verkliga priset på en hjärtstartare.

 

  • Möjlighet att uppdatera. Svenska rådet för hjärt- lungräddning sätter riktlinjerna för hur hjärt- lungräddning ska gå till i Sverige. HLR-rådet följer själva de riktlinjer som dess europeiska motsvarighet ERC (European Council on Resuscitation) sätter. Alla hjärtstartare på marknaden är programmerade att följa dessa riktlinjer och det är viktigt att dessa går att uppdatera. Våra hjärtstartare kan enkelt uppdateras.
  • Elektroder i ett stycke. Vissa hjärtstartare har två separata elektrodplattor som ska fästas på den som drabbats av hjärtstopp, medan vissa hjärtstartare har elektrodplattorna i ett enda stycke, något som minskar risken att man placerar elektroderna på fel ställe. 

Pris på hjärtstartare - Lifepak CR2

  • Hållbarhet på elektroder. Hur länge elektroderna håller beror på modell men de måste alltid bytas efter användning. Elektroderna på CR Plus håller i 2.5 år och på CR 2 håller de 4 år. 
  • Stand-by tid för batterier. Batterierna på CR Plus har 2.5 års stand-by tid medan CR 2 har en stand-by tid på 4 år, (då byts batterierna ut samtidigt som elektroderna), vilket gör att alla modellerna är mycket enkla att underhålla.
  • Garantitid. Garantitid för hjärtstartare som säljs i Sverige är ofta väldigt lång, vi har 8 års garanti på CR Plus och CR2.

Ett tryggare val

Upp till 8 års garanti på hjärtstartare. Supportavtal ingår alltid då du hyr en hjärtstartare.

Få pris på hjärtstartare

Sedan vi började med att erbjuda hjärtstartare har vi hjälpt över 1500 företag och utbildat över 15 000 personer i hjärt-lungräddning.