Jämför hjärtstartare - Lifepak CR2

Det är viktigt att vara välinformerad när man bestämmer sig för att köpa eller hyra hjärtstartare.

Jämför hjärtstartare

Vi säljer och hyr ut Lifepak CR2 och Samaritan PAD, men det finns förstås fler hjärtstartare på marknaden. Vi vill visa skillnaderna.


Jämföra hjärtstartare

Det är viktigt att vara välinformerad när man bestämmer sig för att hyra eller köpa hjärtstartare. En jämförelse ger dig underlag för att ta ett beslut som passar just dig, din organisation, företag eller förening. Det finns ett antal faktorer som kan skilja olika hjärtstartare åt och som du bör jämföra innan du bestämmer dig:

  • Takthållare och metronom
  • Anpassningsbar takthållare
  • HLR Stöd
  • IP Värde
  • Elektroder
  • Batteri
  • Garanti
  • Pris på hjärtstartaren

Jämför hjärtstartare

Hjärtsäker zon

Eftersom vi jobbar med två av marknadens modernaste och mest populära hjärtstartare vill vi även öka medvetenheten kring hjärtstopp, belysa vikten av att kunna hantera hjärtstartaren och vara bekväm i en stressad situation. Därför fortsätter vi dagligen det viktiga jobbet som Hjärt-lungfonden startade 2009 i och med projektet- Hjärtsäker Zon.

Idag är det du som har hjärtstartaren som intygar att ni upprätthåller de riktlinjer som finns för hjärtsäker zon. Vi vägleder och utbildar så att fler hjärtstartare finns tillgängliga när ett hjärtstopp sker.

 
 

Hjärtsäker Zon


Takthållare - metronom

Nästan alla av de jämförda hjärtstartarna har en inbyggd takthållare, eller metronom. Metronomen hjälper personen som använder hjärtstartaren att hålla takten vid bröstkompressionerna, som ska vara 100-120 kompressioner per minut.

 

CPR-insight

Av alla de jämförda hjärtstartarna är det bara CR2 som analyserar hjärtat under pågående HLR. Det betyder att den hjärtstartaren analyserar efter stödbar rytm under pågående hjärt- och lungräddning. Det gör att du som livräddare sparar livsviktiga sekunder.

 

Elektroder

Elektroderna på en hjärtstartare sätts fast på patientens bara bröstkorg. När man trycker på chockknappen så skickas en elektrisk stöt in i hjärtat för att få stopp på det elektriska kaos som råder. Målet med den elektriska stöten är att den skakar om hjärtat så att det ”hoppar tillbaka” till sin normala rytm och börjar slå som vanligt igen.

Hållbarheten på elektroder varierar, men klart är att en hjärtstartare som har använts i skarpt läge behöver få sina elektroder utbytta. CR2 har en hållbarhet på 4 år.

En typisk hjärtstartare har två elektrodplattor som ska placeras rätt på bröstet. CR2 har de moderna QUICK-STEP elektroder som kan dras av direkt från elektrodplattan för snabbare placering på den drabbades kropp.

Jämför hjärtstartare - Elektroder

HLR Stöd - Räddar liv

Med HLR stöd menas att hjärtstartaren kan mäta kvaliteten på bröstkompressionerna.

 

IP-värde - täthet mot smuts och vatten

Vilket IP-värde en hjärtstartare har beror på vilken täthet mot smuts och damm den har, och hur väl den står emot vatten. IP-värdet är viktigt att veta beroende på var någonstans hjärtstartaren ska placeras. En hjärtstartare som placeras i ett dammigt lager kräver ett högre IP-värde än en hjärtstartare som ska finnas på ett kontor.

IP-värdet består av två siffror som alltså indikerar hur väl skalet och elektroniken är skyddad mot yttre påfrestningar.

Den första siffran nedan avser täthet mot smuts. Den andra avser täthet mot vatten. Ju högre värde desto bättre.


Batteri

En hjärtstartare som inte används har normalt en väldigt lång stand-by tid på batteriet.  LifePak CR2 har en stand-by tid på 4 år.

Garanti

En hjärtstartare vill man helst slippa använda, men någon gång kanske den kommer behövas. Därför är det viktigt att hjärtstartaren håller länge när den väl är införskaffad. Garantitiden på Physio-Control´s hjärtstartare CR2 och Samaritan PAD 350 är 8 år.

Möjlighet att uppdatera hjärtstartaren

Svenska HLR-Rådet följer riktlinjer från dess europeiska motsvarighet ERC, European Council on Resuscitation. Ibland ändras riktlinjerna för hur man bäst utför hjärt- lungräddning, vilket betyder att hjärtstartarna som är programmerade att följa dessa riktlinjer också behöver uppdateras. Lifepak CR 2 kan man hålla hjärtstartaren uppdataerad via WiFi så att du ständigt har den tillgänglig och inte behöver skicka in för uppdatering etc.


Komplettera med utbildning

Sedan vi började med att erbjuda hjärtstartare har vi hjälpt över 1500 företag och utbildat över 15 000 personer i hjärt-lungräddning.

Ett tryggare val

8 års garanti för CR2 och Samaritan PAD. Supportavtal ingår vid hyra av hjärtstartare, vid köp lägg till för endast 39 kr/månad.