Hjärtsäker zon

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, enligt Hjärt- och lungfondens forskning. I hälften av fallen påbörjas hjärt-lungräddning (HLR) av ambulanspersonal. Trots att överlevnaden mer än fördubblats det senaste decenniet överlever fortsatt endast cirka 600 personer. Av de som drabbas är 37 % i arbetsför ålder.

Det är av helt livsavgörande betydelse att någon snabbt påbörjar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen, räddningstjänst eller polisens ankomst. Ju snabbare hjärt-lungräddning sätts in – helst inom ett par minuter efter hjärtstoppet – desto större är chansen till överlevnad utan allvarliga skador

Om hjärt-lungräddning kan påbörjas genast och tillgång finns till en hjärtstartare inom tre minuter från ett plötsligt hjärtstopp skett kan upp till 70-75% av de drabbade räddas. Det betyder att upp till 7 000 personer per år kan räddas till livet. Därför är det viktigt att alla lär sig agera snabbt, agera rätt och ha tillgång till en hjärtstartare. Du kan börja idag genom be om en kostnadsfri offert på en hjärtstartare ihop med utbildning, ett första steg för att hjärtsäkra din arbetsplats, fritidslokal eller förening idag!

 

 

 

Hjärtsäker zon


Hjärtsäker zon - Svensk standard

Med fler hjärtstartare ute i samhället och fler som kan hjärt-lungrädddning och vet hur man använder en hjärtstartare kan fler liv räddas. Framför allt trycker standarden på tidsaspekten. För att fler liv ska kunna räddas ska man inom en hjärtsäker zon kunna starta HLR inom en minut och använda en hjärtstartare inom tre minuter. Med ordning och reda och planerat underhåll så kan vi också säkra att hjärtstartarna är redo att använda. Hjärtsäker zon är idag en standard som man kan välja att följa som företag och organisation. Vi som säljer hjärtstartare och utbildar i HLR kan hjälpa till  med det ni behöver  för att skapa hjärtsäkra zoner.

I samband med årlig utbildning och med en godkänd, uppdaterad hjärtstartare och utbildad personal på plats kan företaget, organisationen, sporthallen eller annan kund får ett certifikat och skriver själv under på att hen åtar sig att uppdatera både hjärtstartare och utbildad personal.

När du hyr eller köper en hjärtstartare idag och beställer utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) vägleder vi er i hur ni uppnår och upprätthåller kraven för Hjärtsäker zon.


Vad krävs för att bli en Hjärtsäker zon:

 • Rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112.
 • Personal som är utbildad i HLR och kan agera omgående vid ett hjärtstopp.
 • Tillgång till en godkänd CE-märkt hjärtstartare,  så att behandling kan påbörjas inom tre minuter.
 • Att hjärtstartaren är registrerad i hjärtstartarregistret så att även andra hittar den och kan använda den vid akut läge.
 • Kontinuerliga repetitionsutbildningar för att säkerställa att kunskapsnivån upprätthålls hos personalen
 • Att platsen där hjärtstartaren finns är tydligt uppmärkt och att man sprider informationen
 • Att det finns rutiner för underhåll och en utsedd ansvarig

Hjärtsäker zon


lifepak-cr-plus

Vi lär er använda hjärtstartare på er arbetsplats

För att som företag bli en Hjärtsäker zon så behöver man ha personal som är utbildad i HLR och som vet hur hen ska hantera en hjärtstartare.

Våra HLR utbildningar har ett praktiskt tillvägagångssätt där ni tillsammans med instruktören går igenom kvalitativ hjärt- och lungräddning samt hur hjärtstartaren fungerar och hur du använder den. Vi genomför HLR utbildningar i hela landet. Vi vägleder och utbildar er så att ni kan uppnå och upprätthålla kraven i Hjärtsäker zon. Några av de punkter som vi går igenom är att:

 • utbilda enligt nationella riktlinjer
 • kontrollera att er hjärtstartare är användningsklar
 • göra uppföljning och repetitionsutbildningar
 • göra hjärtstartaren så synlig som möjligt med bl.a skyltar
 • registrera hjärtstartaren i Hjärtstartarregistret
 • upprätta en underhållsplan och serviceavtal

Välkommen att höra av dig till oss med just ert behov så sätter vi ihop ett paket som gör att du också kan vara med och bli livräddare.


Hjärtsäkra din arbetsplats

Vi vägleder våra kunder för att uppnå och upprätthålla kraven i Hjärtsäker zon. 

Minst 8 års garanti

När du skaffar hjärtstartare via oss ingår alltid minst 8 års garanti.

Du kan även ringa oss på 010-172 22 00.