Vår gåva till Hjärt-Lungfonden 2015

Genom att ge en gåva till Hjärt-Lungfonden kan man vara med och bidra i kampen mot hjärt-lungsjukdomar. De senaste 15 månaderna har vi från Servicia Medical bidragit med 45 000 kronor till forskningen och är stolta över att det finns så många människor och företag som med olika medel hjälper till i kampen.

 

SCAPIS – stor studie på sex universitetssjukhus

Vår senaste gåva används just nu för den världsunika forskningsstudien SCAPIS som genomförs på sex universitetssjukhus. I studien ska 30 000 personer genomgå noggranna undersökningar, och resultaten samlas i en stor kunskapsbank. I den ska forskarna sedan leta efter riskmarkörer som kan avslöja vem som riskerar att drabbas av hjärtsjukdom. Målet är att kunna sätta in individanpassad behandling så att sjukdomen aldrig blir verklighet.

Rekryteringen av deltagare pågår för fullt och har startat i Malmö och Göteborg, där pilotstudier har genomförts med 1 100 personer. I mars 2015 startades studien i Stockholm och Linköping vilka följs av Uppsala i oktober.

Klicka här om du också vill ge en gåva eller läsa mer om Hjärt-Lungfonden och deras arbete.