Superföretagen 2014 - Nordic Servicia Medical med på listan

För tionde året i rad rankar tidningen Veckans Affärer de mest framgångsrika svenska bolagen. I år består listan av 442 företag som tillsammans utgör mindre än en procent av de omkring 50.000 svenska bolag med en omsättning på mer än 10 miljoner kronor per år.

- Det känns otroligt kul att få den här utmärkelsen. Kriterierna är högt ställda och att vi lyckades komma med på listan för andra året i rad slår högt, säger Mattias Bodin, VD Servicia Medical.

Servicia Medical har jämförts med andra företag där vinst, avkastning och skuldsättning är några parametrar där bolaget har presterat inom. Men ett av de tyngre kriterierna är försäljningstillväxt. För att kvala in på listan behöver nämligen företagen kunna visa en stabil tillväxt under minst fyra år.

Inget av bolagen på listan har varit med under alla 10 år som utnämningen existerat, men i år finns fler bolag än någonsin tidigare representerade. Senaste toppen var 2009, innan finanskrisen hade slagit igenom.

- På tre år har vi vuxit från 4 till 17 miljoner i omsättning. Både verksamheten med medicinteknisk service samt verksamheten med hjärtstartare har vuxit kraftigt. Jag är stolt över mina medarbetare som under lång tid arbetat stenhårt för att ta oss dit vi är i dag. Att Servicia Medical fått utmärkelsen Superföretag 2014 beror på dem, säger Mattias Bodin.