SIS publicerar ny svensk standard för hjärtsäker zon

Användningen av offentliga hjärtstartare har fått en ny standard för att öka antalet överlevanden vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Bara ca 10 procent av alla som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever hjärtstoppet idag.  Siffran på överlevande kan stiga till 70 % om en hjärtstartare används inom 3 minuter.

Förutom användning av hjärtstartare, är tidig hjärt-lungräddning avgörande för ökad överlevnad vid hjärtstopp. Tidig hjärt-lungräddning kan dubbla chansen att överleva enligt svenska forskningsresultat som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine. (Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015 Jun 11;372(24):2307-15)

 

SIS, Swedish Standards Institute

För att rädda flera liv har SIS tillsammans med Svenska HLR-rådet, Hjärt-lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, Vårdförbundet och flera branschorganisationer tagit fram en standard för vad en hjärtsäker zon är.

”Vi välkomnar denna standard som blir ett viktigt verktyg i strävan att fler skall överleva plötsligt hjärtstopp”, säger Johan Engdahl, ordförande i Svenska HLR rådet.

SIS Hjärtsäker zon definierar generella krav på:

  • Hjärtstartare
  • Utbildning
  • Information och skyltning
  • Tillgänglighet
  • Beredskap och larmrutiner
  • Registrering
  • Underhåll och ansvar

Dokumentet kan laddas ner kostnadsfritt på SIS hemsida. Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är förbetald av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden.