Servicia Medical deltar i kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hur deltar Servicia Medical i hjärtlungfondens kampanj?
Servicia är ett av de 20 företag som är utvalda att vara med i kampanjen. Dels så bidrar vi ekonomiskt till kampanjen samt gör förstås själva pr för att så många företag som möjligt ska bli en Hjärtsäker Zon

 

Vad menas med att vara hjärtsäker?
Där man befinner sig ska man inom 180 sekunder kunna sätta igång och ge Hjärt- och Lungräddning samt få en hjärtstartare på plats, om någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

 

Hur ser intresset ut för att bli hjärtsäker bland de företag Servicia Medical är kontakt med?
Intresset är mycket stort. Idag drabbas ca 10000 människor varje år av plötsligt hjärtstopp och endast 500 överlever. Med en hjärtsäkerzon skulle man kunna mångdubbla antalet överlevande. Det kommer fram fler och fler fall i media där man verkligen har kunnat rädda livet på personer och det ökar intresset bland företagen.

 

Hur hjärtsäker anser du Sveriges arbetsplatser är generellt idag?
Det blir bättre och bättre, men än är det långt kvar. För bibehållen kunskap hur man ger hjärt- och lungräddning bör man öva varje år. Många företag har inga kurser alls och en del utbildar sin personal var 3:e eller 4:e år, men det är för sällan. Majoriteten av företag har idag heller inga hjärtstartare på plats.

 

Om du skulle ge några råd till de som vill bli hjärtsäkra, hur bör man gå till väga?
Kontakt oss eller något annat utbildningsföretag så kan vi gemensamt ta fram ett alternativ om hur många som bör utbildas samt hur många hjärtstartare som behövs (gäller på större arbetsplatser). På mindre räcker det med en hjärtstartare.

 

Slutligen, hur hjärtsäkert tror du att Sverige kommer vara om 10 år?
Med det intresse och kunskap som nu börjar komma inom Hjärtstopp och vad man kan göra för att förebygga samt öka möjligheterna att rädda någon som får ett hjärtstopp så tror jag vi har kommit mycket långt om 10 år. Många delar av landet kommer att vara Hjärtsäkra zoner, det är jag övertygad om