Så många räddades av hjärt-lungräddning 2014

Svenska HLR Rådet redovisar i sin årsrapport över antalet överlevande 2014, att  1263 liv räddades förra året med hjälp av hjärt-lungräddning samt hjärtstartare. Siffran gäller både på och utanför sjukhus, som 2006 endast var 351 st.

Om man bara tittar på hjärtstopp utanför sjukhus ligger siffran på 546 överlevande år 2014. Men jämfört med 2005 är det en stor ökning – då det endast var 200 personer som överlevde.

Siffrorna kommer från 2015 års rapport med data om överlevande efter hjärtstopp på och utanför sjukhus, som Svenska HLR Rådet tagit fram genom det Svenska hjärt-lungräddningsregistret.

– Med över 1200 räddade liv förra året har HLR i Sverige verkligen blivit en folkrörelse, säger Johan Herlitz, professor i akutsjukvård och registeransvarig vid hjärt-lungräddningsregistret.

Att tidigt ingripa med hjärt-lungräddning och ge en strömstöt med en hjärtstartare räddar verkligen liv. Allmänheten kan göra stor skillnad genom att utbilda sig och känna till var närmsta hjärtstartare finns någonstans.

– Insatser från den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare får i slutändan dramatiska och positiva konsekvenser för många människor.

Det tre regioner i Sverige som rapporterat in flest räddade liv per 100 000 invånare är (i ordningen) Dalarna, Kalmar och Blekinge.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Bild från Svenska HLR Rådet.