HLR - Så här gör du hjärt-lungräddning

När någon drabbas av ett hjärtstopp har det uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat så att det inte kan pumpa runt blodet i kroppen. Genom hjärt-lungräddning (HLR) kan man för hand pumpa runt blodet i kroppen, detta genom bröstkompressioner och inblåsningar. Detta ska vara tillräckligt tills man får räddningspersonal till platsen, som alltid har en hjärtstartare med sig. Ju snabbare HLR och hjärtstartare kan sättas in vid ett hjärtstopp desto större är chanserna att den som drabbats överlever. Om du själv ser, eller blir uppmärksammad på att något inte står rätt till med en person som fallit ihop, ska du kontrollera personens medvetande och andning.

Medvetandet. Försök väcka personen som ligger ner genom att skaka försiktigt i hans eller hennes axlar. Om personen inte reagerar eller vaknar till ska du kontrollera andningen.

Andningen. För att öppna upp luftvägen ska du lägga en hand på personens panna, böja huvudet bakåt och lyfta upp hakan med den andra handen. Lägg örat nära personens näsa och mun för att lyssna och känna efter om personen andas. Samtidigt som du lyssnar och känner kan du om bröstkorgen höjer och sänker sig.

Vid onormal eller ingen andning alls ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp.

Larma då 112 och påbörja hjärt-lungräddning. Försök få fler personer i din omgivning att engagera sig, ni kanske kan bytas av med bröstkompressionerna och någon kan kanske hitta en hjärtstartare i närheten.

 

Gör så här

Bröstkompressioner. Placera ena handen mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna och placera den andra handen ovanpå den andra. Bröstkorgen ska tryckas ner minst 5 cm men inte mer än 6 cm. Du ska trycka 30 gånger i en takt av 100-120 tryck per minut.

Det är jobbigt och ansträngande att göra bröstkompressioner, därför är det bra om det finns fler som kan hjälpa till och byta av när du blivit trött.

Inblåsningar. Öppna luftvägen precis som i tidigare stycke:

  • En hand på den drabbades panna.
  • Böj hans eller hennes huvud bakåt.
  • Lyft upp personens haka med andra handens pek- och långfinger.
  • Knip om den drabbade personens näsa och placera din mun över/tätt intill hans eller hennes.
  • Blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.
  • Gör 2 inblåsningar.

    Börja om med 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar till dess att räddningstjänst kommer till platsen eller att den drabbade börja andas normalt.