Hjärtsäkra Sverige 2014 – Entreprenad Live i Göteborg

Den 4-6 september ställer Servicia Medical ut på Entreprenad Live i Göteborg, mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen. Vi gör detta som en del av Hjärt- Lungfondens turné Hjärtsäkra Sverige, vars syfte är att sprida kunskap om hjärtstopp och vikten av att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen.

- Vi är stolta över att få vara del av den kampanj som Hjärt- Lungfonden driver och vill öka förståelsen för hur viktigt det är med snabba insatser när ett plötsligt hjärtstopp sker, säger Mattias Bodin, VD Servicia Medical.

 

Tidiga insatser viktiga

Ju tidigare en hjärtstartare kommer till den olyckdrabbades sida, desto större är chansen att överleva. Får man en elektrisk stöt inom 3 minuter ökar chansen med 75 procent. I Västra Götaland finns det 0,88 hjärtstartare per 1000 invånare, en siffra som behöver bli bättre.

- När företag skaffar hjärtstartare och utbildning åt personalen får samhället stora grupper handlingskraftiga människor som kan rycka in om ett plötsligt hjärtstopp sker i anslutning till arbetet eller på deras fritid. Alla våra utbildningsdeltagare känner sig alltid nöjda med det de får lära sig, säger Adam Gilborne, certifierad Första hjälpen-instruktör.

 

Kampanjens mål

Målet med kampanjen är att fördubbla antalet hjärtstartare i landet från dagens cirka 9000, och utbilda 100 000 personer. Projektet pågår till 2015 genom landsomfattande aktiviteter kring hjärtstopp.

Kom och lär dig hur en hjärtstartare fungerar. Du hittar oss vid Hjärt- Lungfondens Expomobil 4-6 september.