Företag med hjärtstartare kan rädda liv

Endast 40 procent av företagare i Sverige vet var närmsta hjärtstartare finns och knappt var fjärde har en egen. Dessa siffror kommer från en undersökning som Hjärt-Lungfonden och ekonomiföretaget Visma gjort bland små och medelstora företag.

Ungefär 10 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp men det är bara 5 procent som överlever, runt 500 personer. Vid ett hjärtstopp har det uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat som gör att det inte slår som det ska och det enda sättet att få det att slå normalt igen är med hjälp av en hjärtstartare.

– Många fler människor dör av hjärtstopp än i bränder. Ändå är det obligatoriskt med brandsläckare på arbetsplatsen, medan hjärtstartare inte är det. Om fler företag hade en hjärtstartare skulle fler liv kunna räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Snabba insatser är avgörande för att den drabbade ska överleva. Hjärt-lungräddning måste påbörjas och den som behandlas med en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. Ändå är det bara, enligt undersökningen, 41 procent av de tillfrågade som vet var närmsta hjärtstartare finns. Endast 23 procent har en egen hjärtstartare och de vanligaste skälen till att de inte har en är att de har för lite kunskap eller att det är för dyrt att skaffa en. Bara 29 procent har erbjudit sin personal HLR utbildning.

För att öka medvetandet om, och antalet hjärtstartare i samhället, driver Hjärt-Lungfonden kampanjen Hjärtsäkra Sverige där målet är att dubbla antalet hjärtstartare i samhället och utbilda 100 000 personer i HLR. Hjärt-Lungfonden strävar efter att minst 1200 personer om året ska överleva hjärtstopp.

Här kan du läsa mer om Hjärtsäker Zon och hur du ska göra för att hjärtsäkra din arbetsplats.

Om undersökningen:
Undersökningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige och genomfördes via e-post till 9 700 små och medelstora företag under september–oktober 2015. De cirka 700 företag som svarade på enkäten representerar en stor bredd av branscher, varav de största är verkstad och industri (15 procent), redovisning och revision (14 procent), bygg (10 procent), handel (10 procent), transport och åkeri (7 procent) samt IT och telekom (7 procent).