Lifepak CR2

Det är viktigt att vara välinformerad när man bestämmer sig för att köpa eller hyra hjärtstartare.

Zoll och HeartPlus hjärtstartarna

Vi säljer och hyr ut CR2, CR Plus och Zoll AED Plus, men det finns förstås fler hjärtstartare på marknaden. Vi vill visa skillnaderna. 


Varför en jämförelse av hjärtstartare?

Alla hjärtstartare är i grund och botten framtagna för att göra samma sak; rädda liv. Vi hyr ut och säljer Zoll AED Plus och CR Plus för att de håller hög kvalitet, men det finns förstås andra märken på marknaden, som alla skiljer sig åt på något vis.

 

hjartstartare

Vad ska jämföras?

När man jämför olika hjärtstartare gäller det att se över vad som ska jämföras. Därför vill vi göra det tydligt för dig vad du får för funktionalitet av några olika hjärtstartare som finns på marknaden och vad du får betala för dem. Med den här jämförelsen hoppas vi kunna ge dig underlag för att ta ett beslut som passar just dig, din organisation, företag eller förening.

  • Takthållare och metronom
  • Anpassningsbar takthållare
  • HLR Stöd
  • IP Värde
  • Elektroder
  • Batteri
  • Garanti
  • Pris på hjärtstartaren

 Vi kommer jämföra våra egna hjärtstartare (Zoll AED Plus och Lifepak CR Plus), HeartPlus, Laerdal HS1 och Heartsine Samaritan PAD 500.


Takthållare - metronom

Nästan alla av de jämförda hjärtstartarna har en inbyggd takthållare, eller metronom. Metronomen hjälper personen som använder hjärtstartaren att hålla takten vid bröstkompressionerna, som ska vara 100-120 kompressioner per minut. Den enda som inte har en takthållare är Lifepak CR Plus.

 

Anpassningsbar takthållare - Adaptiv metronom

Av alla de jämförda hjärtstartarna är det bara Zoll AED Plus som har en adaptiv metronom. Det betyder att den korrigerar – höjer eller drar ner på - takten och tempot på bröstkompressionerna, efter den takt som livräddaren håller. Den gör det successivt för att nå den optimala takten om 100-120 bröstkompressioner i minuten.

 

Elektroder

Elektroderna på en hjärtstartare sätts fast på patientens bara bröstkorg. När man trycker på chockknappen så skickas en elektrisk stöt in i hjärtat för att få stopp på det elektriska kaos som råder. Målet med den elektriska stöten är att den skakar om hjärtat så att det ”hoppar tillbaka” till sin normala rytm och börjar slå som vanligt igen.

 

LPCR2_1420

Hållbarheten på elektroder varierar, men klart är att en hjärtstartare som har använts i skarpt läge behöver få sina elektroder utbytta. Zoll AED Plus har en hållbarhet på 5 år, CR Plus har 2,5 år, Heartsine Samaritan PAD 500 har 4 år och Laerdal HS1 har 2 år på elektroderna. HeartPlus har 2 år på sin integrerade batteri-och elektrodkassett.

En typisk hjärtstartare har två elektrodplattor som ska placeras rätt på bröstet. Hos Zoll AED Plus däremot är elektroderna gjorda i ett enda stycke, vilket gör att livräddaren placerar ut dem så att de två elektroderna hamnar på rätt ställe på en gång. Dessutom har elektroderna till Zoll AED Plus en inbyggd sensor som mäter djupet på bröstkompressionerna och kan därför hjälpa livräddaren att trycka tillräckligt djupt (5-6 cm). För HeartPlus så används samma elektroder för både barn och vuxna, vilket spar tid och pengar.

HLR Stöd - Räddar liv

LPCRP_mg_3220

Med HLR stöd menas att hjärtstartaren kan mäta kvaliteten på bröstkompressionerna. Det är bara Zoll AED Plus och Heartsine Samaritan PAD 500 som har den funktionen, men Heartsine Samaritan PAD 500 mäter inte djupet på kompressionerna.

 

IP-värde - täthet mot smuts och vatten

Vilket IP-värde en hjärtstartare har beror på vilken täthet mot smuts och damm den har, och hur väl den står emot vatten. IP-värdet är viktigt att veta beroende på var någonstans hjärtstartaren ska placeras. En hjärtstartare som placeras i ett dammigt lager kräver ett högre IP-värde än en hjärtstartare som ska finnas på ett kontor.

IP-värdet består av två siffror som alltså indikerar hur väl skalet och elektroniken är skyddad mot yttre påfrestningar.

Den första siffran nedan avser täthet mot smuts. Den andra avser täthet mot vatten. Ju högre värde desto bättre.

 

Smuts:
Heartsine Samaritan = 5
Zoll AED Plus = 5
Laerdal HS1 = 2
HeartPlus = ej prövad täthet mot smuts
Lifepak CR Plus = ej prövad täthet mot smuts


Vatten:
Heartsine Samaritan = 6
Zoll AED Plus = 5
Lifepak CR Plus = 4
HeartPlus =  2
Laerdal HS1 = 1


Batteri

En hjärtstartare som inte används har normalt en väldigt lång stand-by tid på batteriet. Bland de vi jämför har Lifepak CR Plus en stand-by tid på 2,5 år, Laerdal HS1 och Heartsine Samaritan PAD 500 har båda 4 år och Zoll AED Plus har 5 års stand-by tid. HeartPlus integrerade kassett har 2 års stand-by tid.

 

Pris på hjärtstartare

Det som ingår i priset är hjärtstartare, batterier, elektroder och en väska för hjärtstartaren. Till Zoll AED Plus går det att välja ett väggfäste istället för väska. Heartsine Samaritan PAD 500 är dyrast på 16 900 kr, följt av Laerdal HS1 på 16 300 kr. Därefter kommer Zoll AED Plus på 16 269 kr, Lifepak CR Plus ligger på 13 500 kr och HeartPlus på 10 900 kr.

Hjärtstartare defibrillator skylt

Det finns förstås flera tillbehör att köpa till hjärtstartarna, som skyltar för att tydligt markera var någonstans hjärtstartaren sitter, väggfästen eller skåp att förvara hjärtstartaren i.

Garanti

En hjärtstartare vill man helst slippa använda, men någon gång kanske den kommer behövas. Därför är det viktigt att hjärtstartaren håller länge när den väl är införskaffad. Laerdal HS1 och Lifepak CR Plus ger båda en garantitid på 8 år, Heartsine Samaritan PAD 500 och Zoll AED Plus har en garantitid på 7 år. HeartPlus har 5 års garantitid.

 

Möjlighet att uppdatera hjärtstartaren

Svenska HLR-Rådet följer riktlinjer från dess europeiska motsvarighet ERC, European Council on Resuscitation. Ibland ändras riktlinjerna för hur man bäst utför hjärt- lungräddning, vilket betyder att hjärtstartarna som är programmerade att följa dessa riktlinjer också behöver uppdateras. Lifepak CR Plus, Zoll AED Plus och HeartPlus har den funktionen att de kan uppdateras, medan Laerdal HS1 och Heartsine Samaritan PAD 500 inte kan det.


Få pris på hjärtstartare

Sedan vi började med att erbjuda hjärtstartare har vi hjälpt över 1500 företag och utbildat över 15 000 personer i hjärt-lungräddning.

Ett tryggare val

7 års garanti för Zoll AED Plus samt 8 års garanti för CR2 och CR Plus. Supportavtal ingår vid hyra av hjärtstartare, vid köp lägg till för endast 39 kr/månad.