Hjärtsäker zon

Ca 10 000 personer drabbas varje år av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast 550 av dessa överlever. Av de som drabbas är 37 % i arbetsför ålder.

Med flera hjärtstartare ute i samhället och tillgängliga kan fler liv räddas. Därför har Hjärt-Lungfonden i samarbete med AFA och Bliwa försäkring tagit initiativet till projektet Hjärtsäkra Sverige. Målet är att skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället.

Om man kan påbörja hjärt-lungräddning genast och få tillgång till en hjärtstartare inom tre minuter från ett plötsligt  hjärtstopp skett kan man rädda upp till 70-75% av de drabbade. Det betyder att upp till 7 000 personer per år kan räddas till livet. Därför är det viktigt att alla lär sig agera snabbt, agera rätt och har tillgång till en hjärtstartare. Du kan börja idag genom att ladda ner appen Rädda Hjärtat till din mobil och be om en kostnadsfri offert på en hjärtstartare och/eller utbildning.  


Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon - Projektet Hjärtsäkra Sverige

Vi är ett av de 20 företag som Hjärt-Lungfonden godkände för projektet Hjärtsäkra Sverige som startades 2013. Det innebär att både våra utbildningar och hjärtstartaren Zoll AED Plus är kvalitetssäkrade. När du skaffar en hjärtstartare idag och beställer utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) kan vi se till att även din arbetsmiljö blir en Hjärtsäker zon.


Vad krävs för att bli en Hjärtsäker zon:

 • Rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112.
 • Personal som är utbildad i HLR och kan agera omgående vid ett hjärtstopp.
 • Tillgång till en godkänd hjärtstartare (CR Plus eller Lifepak CR2) så att behandling kan påbörjas inom tre minuter.
 • Att hjärtstartaren är registrerad i hjärtstartarregistret så att även andra hittar den och kan använda den vid akut läge.
 • Kontinuerliga repetitionsutbildningar för att säkerställa att kunskapsnivån upprätthålls hos personalen.
 • Tillgång till logotypen Hjärtsäker Zon så att ni kan marknadsföra detta på er hemsida. Ni får även utbildningsbevis samt emblem att sätta upp t ex vid er entré.

Hotel with rings_HR


Hjärtsäkerzon på plats

Vi lär er använda hjärtstartare på er arbetsplats

För att som företag bli en Hjärtsäker zon så behöver man ha personal som är utbildad i HLR och som vet hur man ska hantera en hjärtstartare.

Våra HLR utbildningar har ett praktiskt tillvägagångssätt där ni tillsammans med instruktören går igenom kvalitativ hjärt- och lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare. Vi genomför HLR utbildningar i hela landet. Självklart hjälper vi också er att bli en Hjärtsäker zon genom att:

 • utbilda enligt nationella riktlinjer
 • kontrollera att er hjärtstartare är användningsklar
 • göra uppföljning och repetitionsutbildningar
 • göra hjärtstartaren så synlig som möjligt med bl.a skyltar så att man enkelt hittar den
 • registrera hjärtstartaren i Hjärtstartarregistret
 • göra en underhållsplan och serviceavtal

Hjärtsäkra din arbetsplats

Vi är godkända av Hjärt-Lungfonden att göra er till en Hjärtsäker Zon.

Medicinteknisk expertis

Vi utför även service på medicinsk apparatur.

Minst 7 års garanti

När du skaffar hjärtstartare via oss ingår alltid minst 7 års garanti.

Du kan även ringa oss på 08-501 690 40.

Skicka din offertförfrågan

*
*
*
*